ประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม)เพื่อยกระดับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

นางสาวพรพิมล พูลลาภ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม)เพื่อยกระดับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นผู้ช่วยนักจัดการรายกรณี (Case Management Assistant) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางสาวสุชาดา หมื่นกล้า รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุม


Share:ประชุมประเมินจังหวัดจัดการตนเองของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประเมินจังหวัดจัดการตนเองของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โดยมีนายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักจังหวัดบึงกาฬ


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอปากคาด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ดังนี้
1.การจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล (ต่อเนื่อง) ในเขตพื้นที่ตำบลหอคำ, ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ และตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
2.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ประสานทางโทรศัพท์ สนง.พมจ.บึงกาฬ ขอความช่วยเหลือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
3.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้มีความประสงค์กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เดินทางไปราชการ นำส่งคนพิการทางสติปัญญาเข้ารับบริการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เดินทางไปราชการ นำส่งคนพิการทางสติปัญญาเข้ารับบริการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเพิ่มการเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวัน การเข้าสังคมและการฝึกอาชีพ


Share:กิจกรรมการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ โดยศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมการมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณโถงด้านหลังศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ มอบรถสามล้อชนิดมือโยกสำหรับคนพิการ ให้กับผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 10 แห่ง เป็นผู้รับมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ เพื่อมอบต่อไปยังคนพิการในพื้นที่


Share:โครงการส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลดอนหญ้านาง

นายพงษ์นิรันดร์ วันทองทักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายพงษ์พัฒน์ แดนนาเลิศ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุและคนพิการ ตำบลดอนหญ้านาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนหญ้านาง ต.ดอนหญ้านาง อ.พรเจริญ


Share:การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 8/2566

นายพลพลากร สอนนนฐี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมทองพูลสิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยนายชนพหล ส่งเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมฯ


Share:ประชุมจัดทำแผนให้การช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาความยากจนในพื้นที่ อำเภอศรีวิไล

นางสาวรุ่งทิวา นนทะพันธ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนให้การช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหาความยากจนในพื้นที่ อำเภอศรีวิไล จำนวน 10 ครอบครัวเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย ตามมิติการพัฒนาจังหวัดบึงกาฬ(ศจพ.จ.บก.) โดย นายสมชัย คำหงษา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม ณ. ห้องประชุมชั้น2โรงพยายาลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จั


Share:ลงพื้นที่ติดตามโครงการอุ่นไอรักครอบครัว ประจำปี 2566

นายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามโครงการอุ่นไอรักครอบครัว ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง และติดตามเอกสารครอบครัวอุปการะคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ในพื้นที่ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial