หน้าหลัก

SocialMsociety Facebook

รมว.พม.

นาย วราวุธ ศิลปอาชา

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี – PMOC

ไทยคู่ฟ้า @ThaigovSpokesman

Anti-Fake News Center Thailand

SocialMsociety Facebook

ข่าว สาร

policy2566-44
Promote_1300_65_03
แบนเนอร์ พม.
256512_Banner eservice
Illustrator_unXFe9XEjg
ตรวจสอบสิทธิ
10CanDoIt
Illustrator_unXFe9XEjg
ProtectionChildApp
kingspeech67-v2
previous arrow
next arrow
งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

แผนการดำเนินงาน

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

   วีดีโอแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ 

   บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ

E-Service

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

364912
Total Visitors
25
Visitors Today
1
Live visitors
364912
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ
ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬชั้น 1 ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
โทร.042 492462 โทรสาร 042 492463
E-MAIL . buengkan@m-society.go.th
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial