ประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม)เพื่อยกระดับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

นางสาวพรพิมล พูลลาภ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม)เพื่อยกระดับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เป็นผู้ช่วยนักจัดการรายกรณี (Case Management Assistant) ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางสาวสุชาดา หมื่นกล้า รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นประธานการประชุม


Share:ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถ


Share:ประชุมประเมินจังหวัดจัดการตนเองของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมประเมินจังหวัดจัดการตนเองของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โดยมีนายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักจังหวัดบึงกาฬ


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอปากคาด เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ดังนี้
1.การจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล (ต่อเนื่อง) ในเขตพื้นที่ตำบลหอคำ, ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ และตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
2.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ประสานทางโทรศัพท์ สนง.พมจ.บึงกาฬ ขอความช่วยเหลือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
3.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้มีความประสงค์กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ


Share:สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เดินทางไปราชการ นำส่งคนพิการทางสติปัญญาเข้ารับบริการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เดินทางไปราชการ นำส่งคนพิการทางสติปัญญาเข้ารับบริการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเพิ่มการเรียนรู้การใช้ชีวิตประจำวัน การเข้าสังคมและการฝึกอาชีพ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial