ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการการสำรวจข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตราฐานคุณภาพชีวิตคนพิการระดับพื้นที่

นายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการการสำรวจข้อมูลคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตราฐานคุณภาพชีวิตคนพิการระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share:วันคนพิการสากล ประจำปี 2565

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั้นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ โดย ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ดำเนินการจัดโครงการวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเค เพลส โดยมีนายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี


Share:ประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 11 ราย


Share:ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566

นางสาวสุภัทรษร คำพิลา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 โดยมีนายสมหวัง อารีย์เอื้อ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม


Share:กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2566 (การย้อมครามโบราณ) ณ ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ (กลุ่มทอผ้าสาวภูไทถ้ำเจริญ) ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย


Share:จดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก

📣#บอกข่าวชาวบึงกาฬ 🎉14 กุมภา วันวาเลนไทน์ 2566 นี้ ขอเชิญคู่บ่าวสาว คู่สมรส 👰‍♀❤️🤵‍♂ #จดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก 🌹ณ หินสามวาฬ ท่ามกลางวิวสุด Amazing และบรรยากาศเย็นสบายของปลายฤดูหนาว🌤✨
📍โดยแจ้งประสงค์จดทะเบียนสมรสได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
📍แจ้งประสงค์ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 กุมภาพันธ์ 2566
📍โทรแจ้งประสงค์หรือสอบถาม 042 491 465


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial