จดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก

📣#บอกข่าวชาวบึงกาฬ 🎉14 กุมภา วันวาเลนไทน์ 2566 นี้ ขอเชิญคู่บ่าวสาว คู่สมรส 👰‍♀❤️🤵‍♂ #จดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก 🌹ณ หินสามวาฬ ท่ามกลางวิวสุด Amazing และบรรยากาศเย็นสบายของปลายฤดูหนาว🌤✨
📍โดยแจ้งประสงค์จดทะเบียนสมรสได้ที่ สำนักทะเบียนอำเภอเมืองบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
📍แจ้งประสงค์ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 11 กุมภาพันธ์ 2566
📍โทรแจ้งประสงค์หรือสอบถาม 042 491 465


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ


Share:ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เพื่อพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด โดยมี น.ส.อัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม


Share:ลงพื้นที่ประเมินสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการโดยใช้ข้อมูล tp map

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ประเมินสภาพที่อยู่อาศัยของคนพิการโดยใช้ข้อมูล tp map ที่ต้องได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด


Share:ช่วยผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย นางวาทิณี โฆษาศิวิไลซ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ กรรมการและสมาชิกกาชาดจังหวัดบึงกาฬ กิ่งกาชาดอำเภอบึงโขงหลง อบต.ดงบัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย 2 ราย


Share:กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจิต เนื่องในวันต่อต้านทุจริตแห่งชาติ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมทีม One Home จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจิต เนื่องในวันต่อต้านทุจริตแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share:พิธีเปิดโครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด “บึงกาฬเกมส์ 2565”

นางสาววิรัลพัชร์ สนิทศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการกีฬา กศน.สัมพันธ์ สร้างสรรค์สามัคคี มีทักษะวิชาการ ต่อต้านยาเสพติด “บึงกาฬเกมส์ 2565” ณ สนามกีฬาสถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดงาน


Share:ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางเสาวลักษณ์ ทินเลย นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ตามภารกิจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ครั้งที่ 1/2565

นางสาวอัจฉรา​ ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์จังหวัดบึงกาฬ​
มอบหมายให้​ กลุ่มการพัฒนา​สังคมและสวัสดิการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
จำนวน 11 โครงการ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial