โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลบึงกาฬและสถานีตำรวจภูธรเมืองบึงกาฬ ณ สนามหญ้าเทียมสเตเดี้ยม อำเภอเมือง จ.บึงกาฬ


Share: