โครงการ​พื้นที่สร้างสรรค์​/พื้นที่อันตรายต่อความเข้มแข็ง​ของสถาบันครอบครัว​ในชุมชน

นางสาววิรัลพัชร์​ สนิทศิริวัฒน์​ นักสังคมสงเคราะห์​ชำนาญการ​ นายพงษ์​นิรันดร์​ วันทองทักษ์​ นักพัฒนา​สังคม​ปฏิบัติการ​ และเจ้าหน้าที่​ กลุ่มการพัฒนา​สังคม​และสวัสดิการ​ ลงพื้นที่เป็นวิทยากร​ร่วม โครงการ​พื้นที่สร้างสรรค์​/พื้นที่อันตรายต่อความเข้มแข็ง​ของสถาบันครอบครัว​ในชุมชน​ ตำบล​น้ำจั้น​ อำเภอเซกา​ จังหวัด​บึงกาฬ​ ณ ห้องประชุมองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​น้ำจั้น​ ผู้


Share: