โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว รุ่นที่ 2

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.บึงกาฬ เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว รุ่นที่ 2 ณ ศาลาประชาคมบ้านคำบอน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ


Share: