โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง​ความเข้มแข็ง​ของ​ครอบครัว​

เจ้า​หน้าที่​สำนักงาน​พัฒนาสัง​ค​มและ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​จังหวัด​บึงกาฬ​ เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้าง​ความเข้มแข็ง​ของ​ครอบครัว ​ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลซาง อ.เซกา จ.บึงกาฬ


Share: