โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมเวทีเสวนา โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจั้น อ.เซกา จ.บึงกาฬ


Share: