เปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจสะอาด

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน เปิดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด โตไปไม่ทุจริต ร่วมกันพิชิตคอร์รัปชั่น ณ ห้องบีเคแกรนด์ บอลรูม3 โรงแรมบีเคเพลส อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


Share: