สมาคมคนตาบอดจังหวัดบึงกาฬ

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมนุษย์ของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบึงกาฬ เทศบาลเมืองบึงกาฬ โดยนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบไม้เท้าขาวสากลให้สมาคมคนตาบอดจังหวัดบึงกาฬ


Share: