ข่าวศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เก็บรวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การฆ่าตัวตาย จากข่าวสารและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน พบว่าในเดือนมิถุนายน 2563 🔪⚔️มีผู้ก่อเหตุทั้งหมด จำนวน 81 ราย 🧟‍♂️ผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิต จำนวน 60 ราย แบ่งเป็น 🧓เพศชาย 49 ราย 👩‍🦰เพศหญิง 11 ราย ผู้ก่อเหตุที่รอดชีวิต และได้รับความช่วยเหลือ เป็นเพศชาย 13 ราย เพศหญิง 8 ราย วิธีที่การก่อเหตุฆ่าตัวตายที่ใช้ 3 อันดับสูงสุด คือ ผูกคอตาย , กระโดดจากที่สูง และยิงตัวตาย ช่วงวัยที่ทำการก่อเหตุฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ วัยทำงาน 26-59 ปี จำนวน 59 รายพื้นที่ที่เกิดเหตุ 3 อันดับสูงสุด คือ กรุงเทพมหานครและชลบุรี 12 ราย บุรีรัมย์และอุดรธานี 4 ราย สาเหตุที่ทำให้ก่อเหตุฆ่าตัวตายมากที่สุด คือ ปัญหาเรื่องความรักโรคซึมเศร้า และป่วยจิตเวช อย่างไรก็ตามคนใกล้ชิดและคนในครอบครัว สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยระงับหรือลดสถิติในการก่อเหตุได้ โดยการสังเกตอาการและพฤติกรรมเพื่อเฝ้าระวังหากพบเห็นผู้ที่เดือดร้อน มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถแจ้งไปยังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดใกล้บ้านท่าน หรือโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือมาได้ที่ สายด่วนพม. โทร ๑๓๐๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพราะการแก้ปัญหาให้ประชาชนคือหน้าที่ของเรา


Share: