ลงพื้นที่เยี่ยมเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ สำหรับผู้พิการ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมเงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ สำหรับผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ในเขตพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง เพื่อดำเนินการพิจารณาต่อไป


Share: