ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ประสานผ่านสายด่วน 1300

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาววนิดา วิเศษศิลป์ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ประสานผ่านสายด่วน 1300 จำนวน 1 ราย เคสความรุนแรงในครอบครัว ณ บ้านนาสิงห์ ตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
แนวทางช่วยเหลือสนง.ประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือต่อไป


Share: