ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นางสาววชิราพร เจริญศิริ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ดังนี้
1.การจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล (ต่อเนื่อง) ในเขตพื้นที่ตำบลหอคำ, ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ และตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
2.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ประสานทางโทรศัพท์ สนง.พมจ.บึงกาฬ ขอความช่วยเหลือรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
3.ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้มีความประสงค์กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ให้คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในพื้นที่ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ


Share: