ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีกายอุปกรณ์

นางสาวธนาพร ธนชัยกุล นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีกายอุปกรณ์ (รถสามล้อโยก) ในเขตพื้นที่ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา ตำบลบึงงามและตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า และตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.บึงกาฬ พูดคุยให้กำลังใจและจะดำเนินการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือต่อไป


Share: