ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก

เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะยากลำบาก ในพื้นที่ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย


Share: