ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านปลอบขวัญให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมาย นางสาวพรพิมล พูลลาภ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับ นายอำเภอศรีวิไล ปกครองอำเภอศรีวิไล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านปลอบขวัญให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง ในพื้นที่ ตำบลชมภูพร อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
การช่วยเหลือ เหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬได้มอบเงินช่วยเหลือ หลังละ 8,000 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพและผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จะได้นำข้อมูลผู้ประสบปัญหาดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป


Share: