ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสาววสุ ธรรมาเจริญราช ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายธีรวัฒน์ เปรมปรัชญา ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในพื้นที่ตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จำนวน 11 ราย และตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 11 ราย เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ให้ความช่วยเหลือต่อไป


Share: