ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณีขอความช่วยเหลือผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


Share: