ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องของกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ยื่นคำร้องของกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ สำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ประเภทรายบุคคล(กู้ปกติ) และเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ(ฉุกเฉิน) ในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองบึงกาฬ และอำเภอปากคาด


Share: