ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงคนพิการ

วันที่26 ตุลาคม 2563 นายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการที่ประสงค์ยื่นเพื่อขอกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพประเภทรายบุคคล ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตอำเภอเมืองบึงกาฬเพื่อที่จะได้นำเข้าคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดบึงกาฬพิจารณาอนุมัติต่อไป


Share: