ลงพื้นที่ติดตามโครงการอุ่นไอรักครอบครัว ประจำปี 2566

นายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ลงพื้นที่ติดตามโครงการอุ่นไอรักครอบครัว ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบึงโขงหลง และติดตามเอกสารครอบครัวอุปการะคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ในพื้นที่ ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ


Share: