ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นางสาววิรัลพัชร์ สนิทศิริวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายยอดยิ่ง มั่นคำสี อายุ 18 ปี ต.หนองทุ่ม อ.เซกา จ.บึงกาฬ เบื้องต้นพบว่า นายยอดยิ่งอาศัยอยู่ที่เพิงพักบริเวณสวนยางพารา(สวนยางพาราของป้า) เนื่องจากบ้านที่เคยพักอาศัยติดจำนองธนาคาร บิดาที่เลี้ยงดูตนเองและเป็นผู้หารายได้หลักได้เสียชีวิตลงพร้อมยังมีภาระหนี้สินไว้ให้รับผิดชอบ ซึ่งตนเองมีอาชีพรับจ้างกรีดยางพารา มีรายได้ไม่เพียงพอจึงตกอยู่ในภาวะยากลำบาก โดยปัญหาดังกล่าวจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป


Share: