ลงพื้นข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ อบต.ศรีชมภู รพสต.ศรีชมภู ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม/อพม ลงพื้นข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณี ขอพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการรักษาพยาบาล คือ นางสาวญาณิศา เจริญรัตน์ อายุ 37 ปี ต.ศรีชมภู อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ความว่า เด็กหญิงบุณย์สุดาฌ์ แสงประจักษ์ บุตรอายุ 1ปี 5เดือน ป่วยด้วยโรคท่อน้ำดีตับตัน เข้ารับการรักษาที่โรงบาลศิริราช ครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางรักษาพยาบาล จึงขอความอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
-แนวทางการช่วยเหลือกรณีเมื่อเดินทางไปรักษาพยาบาล

  1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉินจำนวน 2000 บาท
  2. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนจำนวน 1000 บาท

Share: