ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมงานวันสถาปนาและของดีจังหวัดบึงกาฬ

นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร กิจกรรมงานวันสถาปนาและของดีจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2565 ณ บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ


Share: