มอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นางสาวภัทราวดี นิลแสง นักวิชาการเงินและบัญชี มอบเงินอุดหนุนช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ในพื้นที่ตำบลโนนสมบูรณ์ พื้นที่ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ และพื้นที่ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ


Share: