มอบเครื่องอุปโภค บริโภค

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ และ ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดนครพนม มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แพมเพิชสำหรับเด็กให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.บึงกาฬ


Share: