มอบหน้ากากอนามัย

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เดินทางมามอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น หน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน 2,000 ชิ้น และนมผงสำหรับเด็ก ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เพื่อกระจายไปสู่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยนายนพดล จอมเพชร ปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นผู้กล่าวรายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดบึงกาฬ /ผู้รับมอบ


Share: