มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

นางเสาวลักษณ์ ทินเลย หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ตำบลโคกกว้าง อำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬและตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


Share: