พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย-ลาว-เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทานฯ

วันที่ 12 กันยายน 2563 นายวิมล งามวงษ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณี ไทย-ลาว-เวียดนาม ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 21 จัดขึ้นเป็นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 256 โดยมี ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดบึงกาฬให้การต้อนรับ


Share: