พม . ช่วยเหลือแล้ว

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ เพื่อให้กำลังใจ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ติดเชื้อโควิด19 ที่รักษาหายแล้ว


Share: