ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร OTOP/SMEs จังหวัดบึงกาฬ

นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตลาด ๔.๐ New Normal-Digital Marketing (ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร OTOP/SMEs จังหวัดบึงกาฬ) ณ ห้องประชุมสิรินธารา ๒ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ


Share: