ประชุม คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมจังห

นายธีรพงษ์ นิระเคน นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุม คณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัดบึงกาฬชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share: