ประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567

วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 7.00 น. 2567 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานสัสดีจังหวัดบึงกาฬ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงบึงกาฬ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดบึงกาฬ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2567 ณ เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืงบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

➡เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างภาครัฐและเอกชน และเป็นการประสานงานแบบไม่เป็นทางการ ในการบูรณาการทำงานร่วมกัน สานสัมพันธ์องค์กรให้รู้จักกันมากขึ้น

☑โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นเกียรติพบปะพูดคุยกับส่วนราชการ และองค์กรเอกชน พร้อมด้วยหัวหน้าศูนย์ราชการต่าง ๆ ร่วมในงาน


Share: