ประชุมสภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬและ
ทีม ONE HOMEจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกรวงแรงงาน
ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดประชุมสภากาแฟจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3 ณ บริเวณสนามหญ้า
ภายในศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share: