ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิสมาคม และองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์ภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิสมาคม และองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์ภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โดยมีนายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม


Share: