ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

นายพลพลากร สอนนนฐี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุมทองพูล สิริกาโม


Share: