ประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563นายนพดล เค้าสิม ผู้อำนวยการศูนย์คนพิการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานผู้ช่วยคนพิการให้เป็นไปตามข้อสัญญาในงบปี 2564 ณ ห้องประชุมศรีสองนาง ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 4


Share: