ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่1/2564

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่1/2564 ณ ห้องประชุมทองพูลสิริกาโม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เพื่อพิจารณาสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธาน


Share: