ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ

นายพลพลากร สอนนนฐี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2566 และร่วมการประชุมคณะกรรมการความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share: