ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 5/2556

นางสาวรุ่งทิวา นนทะพันธ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฎิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่ 5/2556 โดยมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี ชั้น 2


Share: