ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2566

นายพลพลากร สอนนนฐี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2566 โดยนายชนพหล ส่งเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี(ภูทอก) ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ


Share: