ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 นางสาวอัจฉรา ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้นายพลพลากร สอนนนฐี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม


Share: