ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ครั้งที่ 1/2565

นางสาวอัจฉรา​ ศรีรัตอำไพ พัฒนาสังคมและ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์จังหวัดบึงกาฬ​
มอบหมายให้​ กลุ่มการพัฒนา​สังคมและสวัสดิการ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
จำนวน 11 โครงการ


Share: