ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์

หมายให้นายธีรวัฒน์ เปรมปรัชญา นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิ เปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายวินัย โตเจริญ รองผู้ว่าราขการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในการประชุม


Share: