ประชุมกรมการจังหวัด

นายพลพลากร สอนนนฐี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12/2565 ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานการประชุม


Share: