ประกาศ ตามหาบุคคล

ประกาศ ตามหาบุคคล ชื่อเล่น เต๋อ หรือ เอก อายุ 42 ปี หายออก
จากบ้าน 30/9/64 เวลา 8.30 น. พร้อมรถจักรยาน เนื่องจาก
ย้ายภูมิล าเนา จากจังหวัดเชียงใหม่ ที่พักปัจจุบัน จังหวัดล าพูน
ยังไม่คุ้นเคยพื้นที่ อาจจะหลงทาง หากใครพบเห็น ชายดังกล่าว
พูดและฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง อ้วนลงพุง มีโรคประจ าตัวเป็นโรคลมชัก
ติดต่อกลับ พี่เอส(พี่ชาย) 081-3867823, 095-4535039


Share: