ติดตามโครงการส่งเสริมผลิตหมอนรองคอสมุนไพรของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงโขงหลง

นายธนวิทย์ ทาต้อง นักพัฒนาสังคม ติดตามโครงการส่งเสริมผลิตหมอนรองคอสมุนไพรของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงโขงหลง จัด ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบึงโขงหลง


Share: