ช่วยเหลือเป็นค่าพาหนะส่งกลับภูมิลำเนาเดิม

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายเจ้าหน้าที่ สอบข้อเท็จจริงพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีไม่มีค่าพาหนะ กลับภูมิลำเนาเดิม จำนวน 1 ราย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือเป็นค่าพาหนะส่งกลับภูมิลำเนาเดิม พร้อมนำส่งขึ้นรถโดยสารประจำทาง


Share: