ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดบึงกาฬ

นายวิมล งามวงษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญพิเศษ เข้าร่วมโครงการ “เหล่ากาชาดร่วมต้านภัยหนาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดบึงกาฬ” ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ตำบลโซ่ ตำบลเหล่าทอง และตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ


Share: